OM RIOTAD

RiotAd driver och utvecklar en marknadsplats där företag och bärare möts. Vi erbjuder en sofistikerad matchning där kundernas tänkta målgrupp och önskemål om geografisk täckning matchas mot ett stort antal potentiella bärare.

Daniel Reimer

Fredrik Juntti​

Styrelseordförande​
076-880 20 84

Annelie Sundell

Teamchef / innesälj
annelie.sundell@riotad.se
 

Oliver Carlsson

Innesäljare
oliver.carlsson@riotad.se
070-910 70 85

Pathric Berge

Affärsutvecklare
pathric.berge@riotad.se
070-829 94 45